Vrijwillig werken

Toen ik van de week thuis kwam van werk, lekker onder m’n dekens kroop en vanuit m’n bed tv ging kijken, zapte ik langs het programma EZ (Economische Zaken) van de AVRO. Titel van de uitzending: Wel plannen, geen banen. Samenvatting van de 25 minuten durende aflevering (die je hier terug kan zien): Er worden miljarden aan overheidsgelden gestopt in banenplannen, arbeidsprojecten en leer-werktrajecten, maar er zijn veel te weinig banen. Daarnaast is het effect van deze plannen onduidelijk en nooit echt onderzocht, maar we kunnen wel zeggen dat het effect nihil is. We blijven zitten met een gigantisch aantal werklozen. Optie: afschaffen van de inkomstenbelasting waardoor de kosten van arbeid flink lager worden. Want bedrijven werken nou eenmaal het liefst met zo min mogelijk werknemers omdat de belastingen die worden geheven op hun arbeid torenhoog zijn. Wanneer deze kosten naar beneden zouden gaan, zouden er meer banen gecreëerd kunnen worden. Ik zal niet proberen om deze mogelijkheid aan jullie uit te leggen, ik ben immers geen afgestudeerd econoom, maar ik wil wel graag even ingaan op de uitkeringen die mensen krijgen (en dan hebben we het over mensen die eigenlijk zouden kunnen werken), en wat ik vind dat je daar voor zou moeten doen. En ook op wat jij zou kunnen doen voor onze maatschappij!

Potje voetbal voor een uitkering
In Rotterdam zijn er de Challenge Sports waar jonge, veelal ongeschoolde, uitkeringsgerechtigden luisteren naar peptalks van sporters om te gaan solliciteren, en na afloop een potje voetballen. En kom je niet opdagen dan wordt je uitkering stopgezet. Belachelijk! Niet dat je uitkering wordt stopgezet, maar dat je door een uurtje voetballen je uitkering kan behouden. En je kans op een baan door die peptalk wordt echt niet groter, want je hebt immers geen opleiding genoten. Waarom wordt het geld dat aan Challenge Sports wordt besteed, niet besteed aan het subsidiëren van onderwijs aan en het begeleiden van jongeren die geen opleiding hebben, en niet aan het uurtje voetballen dat zij doen. Natuurlijk, het is belangrijk om deze jongeren bezig te houden, maar met een positieve uitstroom (school of werk) van 52% in 2013 lijkt het toch alsof er eens goed gekeken moet worden naar het effect van deze ‘vrijetijdsbesteding’ om je uitkering te mogen behouden. Lees verder

Advertenties